Vybavenie STK a EK
Povinné vybavenie STK podľa vyhlášky 137/2018 Povinné vybavenie pre linku typu A (osobná) - Skúšobňa bŕzd - Meradlo svetlometov - Rovinná plocha k meradlu svetlometov - Skúšačka zavesenia a uloženia kolies - Kalibre na spájacie zariadenia - Otočne plošiny - Meradlo spomalenia - Skúšačka brzdovej kvapaliny - Hĺbkomer drážok pneumatiky - Tlakomer vzduchovej brzdovej sústavy - Kamerový systém - Odsávanie spalín - Zariadenie na meranie emisií (BOSCH BEA 750) - Skúšačka elektrickej zásuvky Povinné vybavenie pre linku typu C (osobné + nákladne vozidla) - Skúšobňa bŕzd (osobná) - Skúšobňa bŕzd (nakladná) - Meradlo svetlometov - Rovinná plocha k meradlu svetlometov - Skúšačka zavesenia a uloženia kolies (osobná) - Skúšačka zavesenia a uloženia kolies (nakladná) - Kalibre na spájacie zariadenia - Otočne plošiny - Meradlo spomalenia - Skúšačka brzdovej kvapaliny - Hĺbkomer drážok pneumatiky - Tlakomer vzduchovej brzdovej sústavy - Kamerový systém - Odsávanie spalín - Zariadenie na meranie emisií (BOSCH BEA 750) - Skúšačka elektrickej zásuvky STK Realizované firmou AST s.r.o. 2019: STK OK Komárno linka (A+C) 2018: STK Delife Dunajská Streda linka (A+C) STK Padaň linka (A+C) 2017: STK Delife Senec linka (A) STK Realizované v predchádzajúcom období STK Prešov linka (A+C) STK Bardejov linka (A) STK Moldava nad Bodvou linka (C) STK Snina linka (C) STK Boat Bratislava linka (A) STK Bratislava ROTOS linka (B) STK Bratislava Mestav linka (C) STK Bratislava DEKRA linka (B) STK Žilina DEKRA linka (A+B) STK Banská Bystrica linka (B) STK Druha Levická Levice linka (A+C) STK Prvá Novozamocká Nové Zámky linka (A) STK SAO Lúčenec linka (A) STK Zlaté Moravce linka (A) STK Bánovce nad Bebravou linka (A+C) STK Červeník linka (C) STK Delife Hrnčiarovce linka (C) STK Delife Senec linka (C) STK Hílek Dunajská Streda linka (A+C) STK Hílek Pieštany linka (A+C) STK Hílek Senica linka (A) STK TSVPP Holíč linka (C) STK Martin linka (C) STK Myjava linka (C) STK Nitrianska Streda linka (A+C) STK Partizánske linka (C) STK Poltár linka (C) STK Prievidza linka (A+C) STK Púchov linka (A+C) STK Rimavská Sobota linka (A) STK Slovenské Ďarmoty linka (C) STK St.Te.Ko Lučenec linka (A+C) STK St.Te.Ko Detva linka (C) STK Turčianske Teplice linka (C) STK Turzovka linka (A+C) STK Zeda Slovakia Kežmarok (A+C) STK Levice (A+C+C) V súčasnosti má naša firma AST s.r.o. v ostrej prevádzke 56 liniek STK
 
Index  | VIDEO  | O nás  | Fotogaléria  | Bazár  | Kontakt  | Novinky v ponuke
2011 by AST s. r. o., Slovenská republika

WebDesign and programming by Zetagroup