História firmy

História

V úvode by som Vám chcel spomenúť vznik našej firmy, ktorá sa vytvorila z kolektívu pracovníkov zaoberajúcich sa vývojom a technológiou výroby ložísk v Žiline. K výraznej zmene v obsahu práce došlo vďaka orientácii na obchodnú činnosť a tým spojenú sevisnú činnosť vo výskumnom ústave, ktorého zamestnancami sme dovtedy boli.
Vzhľadom na nutnosť pružne riešiť odberateľsko dodávateľské záležitosti sa náš kolektív v roku 1996 osamostatnil a vytvorili sme firmu AST s.r.o.
Našimi prvými obchodnými komoditami boli valcové skúšobne bŕzd, zdvíhacie zariadenia a geometrie českej firmy MOTEX v.d., pre ktorú sme robili zastúpenie v Slovenskej republike. Dobrou školou pre nás bol servis valcových skúšobní bŕzd, ktoré sa nachádzali v tej dobe v staniciach STK a vo veľkej miere i v servisných strediskách. Vykonávanie opráv k spokojnosti užívateľov a tiež predaj, aj keď menšieho sortimentu výrobkov nám umožnil neustály kontakt so zákazníkmi. 
Značným prínosom pre našich zákazníkov bolo nadviazanie obchodných vzťahov s talianskou firmou OMA, ktorá má dlhoročné skúsenosti s výrobou zdvíhacích zariadení. Tieto sa vyznačujú esteticky a účelovo vyriešenou konštrukciou a spoľahlivosťou v prevádzke. Zaujímavý je široký sortiment v rôznych váhových a druhových skupinách. Značnú časť sortimentu firmy OMA tvorí aj olejové hospodárstvo, odsávačky olejov, plničky olejov, brzdovej kvapaliny, pumpy atď. Talianske výrobky firmy OMA ponúkame a zabezpečujeme na ne servis od roku 2000.
Dlhšiu dobu sme neponúkali strojné vybavenia do pneuservisov. Skôr sme sa špecializovali na valcové skúšobne bŕzd a ďalšie už spomenuté zariadenia. Vzhľadom na požiadavky trhu sme museli poriešiť i tento sortiment. Išlo nám o to, aby sme zákazníkom ponúkli zariadenia s vysokou spoľahlivosťou aj v ťažkých prevádzkových podmienkach, s prístupnou cenou a možnosťou rýchleho zabezpečenia servisu. V posledných rokoch sa snažíme našim zákazníkom pomáhať nielen zabezpečovaním odborných prehliadok a údržby zdvíhacích zariadení pre motorové vozidlá, ale aj poskytovaním metrologických meraní, kalibráciou nami dodávaných zariadení a tiež poradenskou činnosťou. 
Významnú časť našich zákaziek tvoria záujemcovia o nové prevádzky STK a EK, ktoré kompletne vybavujeme technológiou a taktiež v týchto prevádzkach vykonávame pravideľné predpísané kalibrácie zariadení.